We willen heel graag zo veilig mogelijk werken om besmetting zo veel mogelijk te vermijden. We willen u graag wijzen op volgende maatregelen:

* Houd voldoende afstand:  1 en halve meter is de norm. 

* Draag een mondmasker bij het afzetten en ophalen van uw hond.

* Kom binnen met een aangelijnde hond en niet op de arm dragen. 

* Kom niet voorbij het poortje. 

* Hou ons op de hoogte in geval van een probleem of vertraging. 

* indien er iemand binnen is, gelieve dan buiten even te wachten tot deze persoon buiten komt. 

* We bieden u ontsmettingsgel aan indien u dit wenst. 

* indien u zich ziek voelt, gelieve de trimbeurt dan even te verplaatsen. 

* u blijft niet bij de trimbeurt aanwezig. 

Door deze maatregelen zo nauwkeurig mogelijk op te volgen, hopen we samen het virus klein te krijgen!